Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Verklarende woordenlijst

Cervicobrachialgie
Pijn in de arm afkomstig door een probleem in de halswervelkolom.

Corticosteroëden
Geneesmiddelen die een ontsteking remmen.

Discus hernia
In algemene zin is discus hernia een synoniem voor "breuk". Het gaat hier om een afwijking van een tussenwervelschijf. Hierbij kan door een onbekende oorzaak een uitstulping ontstaan van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping kan op een zenuwbaan druk uitoefenen en deze prikkelen of irriteren. Deze afwijking veroorzaakt in eerste instantie rugpijn soms gepaard gaand met uitstraling naar bijvoorbeeld de benen.

Epidurale ruimte
De epidurale ruimte bevindt zich in het wervelkanaal. Hij wordt begrensd door de wervels en het harde hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich uit het ruggenmerg uittredende zenuwen, vetweefsel en bloedvaten. De epidurale ruimte verloopt vanaf de onderkant van schedel tot aan de stuit. Daarom kan de epidurale infiltratie, afhankelijk van de indicatie, over dit gehele traject gebeuren. Tter hoogte van de lendenen (lumbaal), ter hoogte van de borst (thoracaal), ter hoogte van de nek (cervicaal), ter hoogte van het heilig been (caudaal).

Facetgewrichten

De rugwervels, zowel in de lage als ter hoogte van de borstwervels en de nekwervels, staan als blokjes op elkaar gestapeld. Deze blokjes scharnieren ten opzichte van elkaar door de zogenaamde facetgewrichtjes.

Dit zijn kleine gewrichtjes aan de wervellichamen, waarlangs enkele zenuwbanen lopen. Soms liggen deze gewrichten niet meer mooi evenwijdig tegen elkaar (bijvoorbeeld door een ongeval, slijtage of een ontsteking). Dan raken ze in de knel en veroorzaken ze pijn.FBSS
Failed Back Surgery Syndrome. Combinatie van nociceptieve en neuropatische pijn voornamelijk gesitueerd ter hoogte van de lagen en/of benen, zelfs na een voorafgaande succesvolle operatie van de wervelkolom. FBSS is een soort invaliderende toestand die ongeveer 30% van geopereerde patiënte treft .

Intrathecale catheter
Een lange dunne buis die binnen de hersen- of ruggenmergvliezen wordt geplaatst om zo medicatie toe te kunnen dienen.

Lumboischalgie
Term voor rugpijn zonder dat er sprake is van een zenuwontsteking. Indien dit gepaard gaat met uitstraling, dan is er sprake van neuralgie. Het is een aandoening die veelvuldig voorkomt en vaak van tijdelijk aard is.

Neuralgie
Of zenuwpijn, is een aanvalsgewijs optredende pijn in het gebied van een gevoelszenuw. Neuralgie is meestal het gevolg van een ontstekingsproces dat op een zenuw druk.

Neuropatische pijn
Een pijn die moeilijk te behandelen valt. Het probleem ontstaat in het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de pijnsignalisatie- en verwerking. Neuropatische pijn wordt beschouwd als een onaangename respons veroorzaakt door een letsel of door disfunctie van het zenuwstelsel.

Paraplegie
Verlamming aan beide zijden van het lichaam.

Radiculopathie
Verschijnselen die optreden door prikkeling van een wortel (meestal pijn met name in het cervicale of het lumbale gebied.

Spinaal stenose
Abnormale vernauwing van het spinaal kanaal.

Trigeminus-neuralgie
Of aangezichtspijn. De oorzaak hiervan is druk van een slagader op de drielingzenuw.

Viscerale pijn
Een pijn die specifiek afkomstig is van inwendige organen zoals bijvoorbeeld maag of pancreas. (orgaanpijn)

Zenuwwortels
De wervelkolom bestaat uit verschillende wervels die als blokjes op elkaar gestapeld zijn, met name:
7 nekwervels, 5 lendenwervels, het heilig been.
Deze wervels bevatten allen uittredende zenuwtakjes of zenuwwortels. Ter hoogte van de nek (cervicaal) zijn er 8 uittredende zenuwen, ter hoogte van de borstkas (thoracaal) zijn er 12 uittredende zenuwen, ter hoogte van de rug (lumbaal) zijn er 5 uittredende zenuwen, ter hoogte van het heilig been zijn er 4 uittredende zenuwen. De functie van deze zenuwwortels is het doorgeven van informatie met name gevoel (het sensorische), beweging (het motorische), pijn (nociceptieve) en het onwillekeurige zenuwstelsel.


Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager