Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

De ene pijn is de andere niet.

Wat is pijn?
Pijn wordt gedefinieerd als een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording die wijst op een bestaande of potentiële weefselbeschadiging en elke toestand die als gelijkaardig omschreven kan worden (volgens IASP)

 Acute pijn is een alarm. Het wijst erop dat er iets ongewoons gebeurt in het lichaam (trauma, ziekte) welke vraagt om een reactie. Wanneer de oorzaak behandeld wordt, heeft de pijn geen nut meer en verdwijnt hij relatief snel.

 Chronische pijn is veel complexer omdat er vaak verschillende parameters bij betrokken zijn. Deze soort pijn wordt steeds vaker beschouwd als een ziekte op zich (chronisch pijnsyndroom) die een globale behandeling vereist. De pijn heeft namelijk een aanzienlijke weerslag op de gemoedstoestand van de patiënt, zijn levenskwaliteit, zijn familiaal leven en ook op socio-economisch vlak.

 

Soorten pijn

Nociceptieve pijn: pijn die veroorzaakt wordt door een stimulus die een hogere intensiteit heeft dan de pijndrempel van een individu.

Neurogene pijn: pijn veroorzaakt door een letsel aan het zenuwstelsel. Deze leiden tot een gewaarwording die soms moeilijk te omschrijven zijn, de pijn kan brandend, schietend, tintelend of optreden in de vorm van scheuten. Dit is een moeilijk te behandeling pijn.

Gemengde pijn: is een combinatie van nociceptieve en neurogene pijn.

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager