Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Interventionele pijnbestrijdingstechnieken

Definitie: berust op het toepassen van hoog frequente elektrische stroom op de zenuw. Het elektrisch veld en/of de warmte zorgt voor verandering in de zenuwstruktuur waardoor de geleiding van de pijnprikkel onderbroken wordt. Deze stroom kan continu  ( vb. bij facetdenervatie) of gepulseerd ( vb. perifere zenuw, spinale Nn) toegediend worden.

Typische indicatiegebieden

Materiaal voor radiofrequente technieken

 

Positioneren van de naalden onder scopie

 

Testen door middel van elektrische stimulatie of de naald dicht genoeg bij de te behandelen zenuw is, gevolgd door een RF- of PRF-behandeling.

De meerderheid van de radiofrequente behandelingen gebeuren in het dagziekenhuis. Deze behandeling wordt in het algemeen goed verdragen door patiënten. Mogelijk complicaties kunnen zijn: transiënte neuritis en neuropatische deafferentiatiepijn. Deze techniek kan enkel worden uitgevoerd door getrainde artsen en in een omgeving die beantwoordt aan hoge technische eisen. Bij de patiëntenselectie- en begeleiding dient men rekening te houden met het multifactoriële karakter van het pijnsyndroom en kan enkel gebeuren in een multidisciplinaire omgeving. Afhankelijk van de indicatie is er meer of minder evidentie voor de doeltreffendheid van deze techniek. De positieve bevindingen, het minaal invasieve karakter en de goede tolerantie van onze patiËnten, zijn argumenten om deze behandelingswijze te gebruiken alvorens een beroep te doen op rugchirurgie of meer invasieve therapeutische behandelingen.

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager