Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Multidisciplinair pijnteam

De meeste mensen ervaren een ziekenhuis als een medische setting bestaande uit artsen en verpleging. Toch wordt er meer en meer belang gehecht aan multidisciplinariteit. Dit houdt in dat men met een team van verschillende disciplines, elk met hun eigen kennis, gaat samenwerken rond u, als patiënt. Elke persoon wordt op die manier in zijn geheel bekeken, nl. als iemand met een lichaam maar ook met gevoelens, gedachten en gedrag. 
Onze pijnkliniek bestaat uit een multidisciplinair team van twee anesthesisten, vier pijnverpleegkundigen, een psychologe, een kinesitherapeut, een ergotherapeute en twee medical management assistants. Aanvullend staan wij in nauw contact met verschillende diensten, specialisten en huisartsen.

Wanneer je omringd bent door een multidisciplinair team, heb je meer mogelijkheden om de negatieve spiraal waarin u zich mogelijks kan bevinden, om te buigen naar een positieve spiraal. Naast de pijnbehandeling op zich, kan je bij het team terecht om te leren omgaan met je pijn. Op die manier krijg je meer zelfvertrouwen en meer kansen om, ondanks de pijn, je levenskwaliteit te verbeteren.


De multidisciplinariteit kunnen we kaderen binnen onze taak om een zorgtraject op te bouwen voor mensen met chronische pijn. Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt. Het resultaat van deze samenwerking zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de som van de delen. Met andere woorden, wanneer verschillende disciplines gaan samenwerken kan er een grotere kwaliteit van zorg geboden worden aan u, dé patiënt.

Screening van nieuwe patiënten

Een screening heeft als doel de patiënt tijdig een op maat aangepaste behandeling te kunnen aanbieden. Tijdens de screening consulteert u de psycholoog, de kinesist en de ergotherapeut. Eén consultatie duurt telkens 30minuten (1u30min in totaal). Tijdens iedere consultatie wordt samen met u gekeken wat uw noden zijn. Iedere discipline bekijkt vanuit zijn/haar mogelijkheden naar een invulling van uw behoeften. Elke screening wordt, samen met de pijnarts, multidisciplinair overlegd en naar u teruggekoppeld.

Psychologische screening/begeleiding

‘Het zit tussen uw oren’, klinkt het wel eens langs de kant van de hulpverlener, familie of vrienden. Een bezoek bij de psychologe roept daarom ook meestal tegenstrijdige reacties op. Mensen denken onmiddellijk dat ze niet serieus genomen worden. Waarom zou je dan je energie verliezen aan psychologie? Waarom toch bij de psychologe?

Nu, één ding is zeker, we zijn allemaal mensen met een verhaal. Een medisch verhaal en een psychisch verhaal. Iedereen die een kneepje in zijn arm krijgt voelt ook een kneepje in zijn arm maar de ene piept niet en de andere schreeuwt er om. Iedereen ervaart wel eens stress in zijn leven maar de ene begint hooguit wat te zweten en de andere begint te hyperventileren. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden, zo ook bij pijn. Je cellen worden beschadigd, je hersenen worden hierdoor geprikkeld, je voelt pijn en dan is het aan jou om er mee om te gaan. De pijn, die is er, maar de beleving van die pijn is er ook. En die beleving is voor elke persoon anders, afhankelijk van de stress, spanning, reacties van de omgeving, verwachtingen en gedachten omtrent de pijn.

De psychologe gaat samen met jou na wat de gevolgen van de pijnklachten zijn op uw dagelijkse leven, of dit leidt tot beperkingen in uw activiteiten en of de pijn invloed heeft op uw stemming of lichamelijke spanning. De psychologe onderzoekt dus niet de oorzaak van de pijn, zij beschouwt de pijn als een uitgangspunt en richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen van de pijn. Samen met de psychologe kan je leren met de pijn omgaan, kan je ‘niet helpende’ gedachten en gedragingen veranderen, kan je je activiteitenniveau opkrikken, enz… Dit allemaal gekaderd binnen jouw levensverhaal. Een levensverhaal dat hoe banaal die ook lijkt, altijd van belang is. Je hebt immers dingen geleerd, opgenomen, geloofd, ondergaan en gezien die je nu misschien tegenhouden in het omgaan met je pijn. Begeleiding krijgen wil niet zeggen dat je zwakker bent dan de ander, integendeel, je bent sterk genoeg om jezelf te gaan onderzoeken.

Na het intakegesprek zal de psycholoog haar bevindingen delen met de arts en andere disciplines. De verschillende verhalen worden naast elkaar gelegd en een advies wordt geformuleerd.
Een kortdurende psychologische begeleiding op de pijnkliniek en/of het volgen van een groepsbegeleiding omtrent leven met pijn kan geadviseerd worden. Voor langdurige psychologische begeleiding of een uitwerking van een specifiek probleem wordt er gericht doorverwezen naar externe hulpverlening.

Kinesitherapeutische screening/begeleiding

Tijdens het intakegesprek zal de kinisiste doelgericht vragen stellen om zich een beeld te kunnen vormen van jouw klachten en de impact van deze klachten op jouw leven. Indien relevant, wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het klinisch onderzoek, de vragenlijsten die je invulde en de informatie uit het intakegesprek, worden meegenomen naar het multidisciplinair overleg samen met de pijnarts. Tijdens dit overleg wordt beslist welke therapie het team het beste acht voor jou. Nadien wordt jou een therapievoorstel gedaan.

Zo kan de kinististe jouw kennis en inzichten over pijn vergroten door middel van pijneducatie. Zij zal je uitleggen wat pijn precies is en waarom deze bij jou zoveel langer aanhoudt. Deze kennis kan reeds enige geruststelling bieden. Nadien kan er overgegaan worden naar een vorm van fysieke activiteit.
Afhankelijk van uw persoonlijke interesses kan dit hij de kinesiste of bij de ergotherapeute. Zo kan de kinististe uw coach zijn in het opbouwen van een bepaalde acitviteit of sport die je graag wil hernemen. Of indien u graag in groep oefent, zijn er ook groepssessie voor het heropbouwen van conditie en kracht.

Ergotherapeutische screening/begeleiding

 

Informatief

Overleg: De resultaten worden met uw toestemming doorgegeven aan Dr. Logé of Dr. Brusselmans. Er is wekelijks overleg tussen de artsen, psychologe, ergotherapeute en kinesist. Van dit overleg wordt kort verslag uitgebracht naar de huisarts.

Contact: Spreek erover met uw pijnarts. Hij/zij zal u doorverwijzen. De consulten bij de psycholoog, kinesist en ergotherapeut zijn gratis.

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager