Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Interventionele pijnbestrijdingstechnieken

Wat is ruggenmergstimulatie?

  Een belangrijke ontdekking in de geneeskunde was dat de gewaarwording van pijn in de hersenen plaatsvindt en niet op de plaats van de weefselbeschadiging. De hersenen "vertellen" dus dat we ergens pijn hebben. Hierdoor is het besef ontstaan dat pijn kan worden beheerst. Men moet er in dat geval voor zorgen dat de impulsen, die in de hersenen als pijn worden geregistreerd, de hersenen niet of minder goed bereiken. In dat geval zal de pijn niet, of in mindere mate, worden ervaren. De werking van ruggenmergstimulatie is hier op gebaseerd.

Om het principe van ruggenmergstimulatie duidelijk te maken, wordt wel eens een vergelijking gemaakt met de situatie waarin men een pijnlijke hand na een verbranding gaat koelen met water. De koude waterstroom leidt af van de pijn. De pijn wordt hierdoor op de achtergrond geplaatst en zal in mindere mate worden ervaren. Op een zelfde manier kan minder pijn worden waargenomen na implantatie van een ruggenmergstimulatie-systeem. Het systeem wekt tintelingen op in het pijngebied. Deze tintelingen worden als "prettig" ervaren en leiden geheel of gedeeltelijk af van de pijn.  Deze techniek veroorzaakt geen onomkeerbare veranderingen en is vooral aangewezen voor de behandeling neuropathische pijn zoals na het falen van rugchirurgie, Failed Back Surgery Syndrome (FBSSWat is: FBSS?Failed Back Surgery Syndrome. Combinatie van nociceptieve en Neuropatische pijnWat is: Neuropatische Pijn?Een pijn die moeilijk te behandelen valt. Het probleem ontstaat in het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de pijnsignalisatie- en verwerking. Neuropatische pijn wordt beschouwd als een onaangename respons veroorzaakt door een letsel of door disfunctie van het zenuwstelsel.  voornamelijk gesitueerd ter hoogte van de lagen en/of benen, zelfs na een voorafgaande succesvolle operatie van de wervelkolom. FBSS is een soort invaliderende toestand die ongeveer 30% van geopereerde patiënte treft . ) en Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).

Een patiënt die met epidurale zenuwstimulatie behandeld wordt, dient regelmatig terug te komen naar het pijncentrum voor  het afstellen van de generator. Bovendien moeten de batterijen periodisch vervangen worden. De aanwezigheid van de implantaten en de noodzaak voor regelmatige follow-up binden de patiënt aan de behandelaar en maken hem voor de rest van zijn leven een patiënt.

 

Hoe werkt neurostimulatie?

Elektrische zenuwstimulatie van het ruggenmerg (een vorm van neuromodulatie) is gebaseerd op het principe dat pijn kan worden beheerst. In de ruimte achter het ruggenmerg (de Epidurale ruimteWat is: Epidurale Ruimte?De epidurale ruimte bevindt zich in het wervelkanaal. Hij wordt begrensd door de wervels en het harde hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich uit het ruggenmerg uittredende zenuwen, vetweefsel en bloedvaten. De epidurale ruimte verloopt vanaf de onderkant van schedel tot aan de stuit. Daarom kan de epidurale infiltratie, afhankelijk van de indicatie, over dit gehele traject gebeuren. Tter hoogte van de lendenen (lumbaal), ter hoogte van de borst (thoracaal), ter hoogte van de nek (cervicaal), ter hoogte van het heilig been (caudaal). ) wordt een elektrode geplaatst die zeer kleine elektrische pulsen doorgeeft. Deze worden opgewekt in een soort "pacemaker" (stimulator). De elektrode wordt rechtstreeks of met een verlengdraad aan de stimulator verbonden.

Het is een behandeling die o.a. voor verschillende indicaties kan worden toegepast en waarbij er sprake is van (neuropatische) pijnklachten. Inmiddels is met deze neuromodulatieve behandeling sinds de jaren zeventig veel ervaring in de wereld opgedaan. In Nederland zijn reeds vele honderden patiënten met hardnekkige chronische pijn succesvol behandeld met elektrische stimulatie. Door middel van uitgebreid onderzoek is aangetoond dat de elektrische impulsen het ruggenmerg niet beschadigen.

 

Verwachtingen

Veel patiënten verwachten dat een operatie alle klachten zal wegnemen. Helaas. Stimulatie van het ruggenmerg zorgt in het gunstigste geval voor een aangenaam tintelend gevoel in het gebied waar u gewoonlijk pijn voelt. Dit kan leiden tot een aanzienlijke verminderingen van de pijn. Echter, de pijnvermindering varieert van patiënt tot patiËnt. Daarom wordt vaak na uitgebreid medisch onderzoek eerst besloten tot een zogenaamde proefstimulatieperiode met een uitwendige stimulator.

Nadat de afgesproken termijn voor proefstimulatie is verstreken, wordt bepaald of ruggenmergstimulatie leidt tot een aanzienlijke pijnvermindering. Dit is een criterium dat bepalend is gebleken voor het uiteindelijk succes van de behandeling. Het komt nauwelijks wel eens voor dat, ondanks de tintelingen die gevoeld worden, geen vermindering van pijn optreedt. In dat geval wordt van verdere behandeling met neurostimulatie afgezien.

Leads die gebruikt worden bij stimulatie:

 

 

Lead ter hoogte van de Epidurale ruimteWat is: Epidurale Ruimte?De epidurale ruimte bevindt zich in het wervelkanaal. Hij wordt begrensd door de wervels en het harde hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich uit het ruggenmerg uittredende zenuwen, vetweefsel en bloedvaten. De epidurale ruimte verloopt vanaf de onderkant van schedel tot aan de stuit. Daarom kan de epidurale infiltratie, afhankelijk van de indicatie, over dit gehele traject gebeuren. Tter hoogte van de lendenen (lumbaal), ter hoogte van de borst (thoracaal), ter hoogte van de nek (cervicaal), ter hoogte van het heilig been (caudaal). :

 

Plaatsen van een neurostimulator:

 

 

 

Voor meer informatie:

 

 
http://www.medtronic.com/
 
http://www.sjm.com/corporate.aspx

 

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager