Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Info voor huisartsen

Hieronder vind u onze richtlijnen voor het aanvragen van een behandeling:

Epidurale infiltratie:

Praktische regeling:

 • U stelt de diagnose en wenst eventueel een epidurale infiltratie bij uw patiënt(e).
 • Bij reeds geopereerde rugpatiënten, bij aanwezigheid van spinale stenose of bij foraminele hernia op de beeldvormig, graag een aanvraag voor een transforaminale epidurale infiltratie.
 • Indien patiënt(e) anticoagulantia/antiaggregerende stoffen inneemt vragen we om volgende producten stop te zetten vòòr de prikdag (adviezen omtrent stolling en antistollende medicatie):


(1) Belgian guidelines concerning central neural blockade in patients with drug-induced alteration of coagulation: An Update,ACTA ANAESTHESIOLOGICA BELGICA, 2005, 56, 139-146 

(2) Anticoagulatie en antiaggregatie; praktische gids, versie 2006. Koninklijke Geneeskundige Vereniging van Brugge en het Noorden

Zenuwblokkade/- infiltraties:

 • U stelt de diagnose en wenst eventueel een wortelblokkade/- infiltratie bij uw patiënt(e)
 • Indien patiënt(e) anticoagulantia/antiaggregerende stoffen neemt, vragen we om volgende producten stop te zetten vòòr de prikdag (zie schema hierboven).
 • Afspraken worden verkregen via het secretariaat op volgend nummer: 09/224.50.19.
 • Inlichtingsbrochures zijn terug te vinden onder de rubriek "Folders".

Facetinfiltraties (lumbaal, cervicaal en thoracaal):

 • U stelt de diagnose en wenst eventueel een facetinfiltratie te  plannen bij uw patiënt(e).
 • Indien patiënt(e) anticoagulantia/antiaggregerende stoffen neemt, vragen we om volgende producten stop te zetten vòòr de prikdag (zie schema hierboven).
 • Afspraken worden verkregen via het secretariaat op volgend nummer: 09/224.50.19.
 • Inlichtingsbrochures zijn terug te vinden onder de rubriek "Folders".

Voor volgende behandelingen worden patiënten steeds multidisciplinair gescreend door ons pijnteam:

 • Radiofrequente behandelingen,
 • Neurolyse,
 • Neurostimulatietechnieken,
 • Intrathecale pijnbestrijding.

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager