Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Het behandelingsalgoritme voor chronische niet maligne pijn:

Chronische pijn wordt enerzijds gedefinieerd door de duur van de pijn, anderzijds wordt gesproken van pijn die niet spontaan meer zal verdwijnen.

Bij acute pijn gaat het voornamelijk om het wegnemen van de pijnprikkel, bij chronische pijn daarentegen wordt gestreefd naar een verminderen van de pijn tot een aanvaardbaar niveau en het verbeteren van de kwaliteit van leven en functionaliteit. Hiervoor is een multidisciplinaire benadering nodig zowel voor diagnostiek als voor therapie.

 

Door een nauwe samenwerking met verschillende externe diensten zoals onder andere neurochirurgie, orthopedie en fysiotherapie, trachten we een oplossing te zoeken voor het pijnprobleem van de patiënt.

Naar analogie met de pijnladder van de kankerbestrijding van de Wereldgezondheidsorganisatie gebeurt de behandeling van chronische niet-maligne pijn trapsgewijs. (drie-trappenmodel van WGO met inschuiving van de interventionele pijnbestrijdingstechnieken).

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager