Home | Sitemap | Verklarende woordenlijst | Contact

Het acute pijnteam bestaat uit:

Van links naar rechts: Dr. P. Capiau (anesthesist), Cindy Verniers (pijnverpleegkundige), Dr. G. Lerno (anesthesist)

PCA

PCA betekent "patiëntgecontroleerde pijnbehandeling". Het is een vorm van pijnstilling door middel van een pomp met een computer in. Er zijn twee soorten pijnpompen, afhankelijk van de toedieningswijze:

  • PCIA (patiëntgecontroleerde intraveneuze analgesie): Hierbij wordt de pomp aangeschakeld op de intraveneuze toedieningsweg, namelijk een infuus in de arm of in de hals.
  • PCEA (patiëntgecontroleerde epidurale analgesie): Hierbij wordt de pomp aangeschakeld op een dun buisje dat in de rug wordt geplaatst. Dit buisje wordt voor de ingreep door de anesthesist onder lokale verdoving in de rug geplaatst. Men spreekt hier over de "ruggenprik".

Beide technieken hebben reeds hun nut bewezen. De bedoeling van een PCA-pijnbehandeling dat de patiënt(e) zelfstandig zijn pijn kan behandelen zonder gevaar voor een overdosis. Patiënten hoeven dus niet te wachten op de verpleegkundigen of de artsen. Patiënt(e) hebben hun pijnbehandeling volledig in eigen handen.

Hoe ziet een pijnpomp eruit?

Een PCA-pomp (foto links) wordt tijdens opname aan het bed van de patiënt(e) bevestigd. De medicatie wordt toegediend via een pomp. De instellingen van de pomp worden op maat van de patiënt(e) aangepast. Meestal geeft deze dan continu een kleine hoeveelheid medicatie.

Aan de pomp zit echter ook een bedieningsknop (zie foto rechts) die onmiddellijk na het ontwaken binnen het handbereik van de patiënt(e) geplaatst wordt. Deze knop noemt men het bolussysteem.

Wanneer de patiënt(e) veel pijn heeft, kan hij/zij op de bolusknop drukken. De patiënt(e) krijgt dan bovenop de continu toegediende medicatie nog een extra dosis. De maximale dosis en het maximum aantal toedieningen per uur, worden door de anesthesist ingesteld.

Veiligheid

Voor een overdosis hoeft men geen schrik te hebben. De pomp wordt zodanig ingesteld dat dit niet mogelijk is. Als de maximale dosis bereikt is, zal de pomp tijdelijk niets meer toedienen.

Behandeling

De PCA-pomp wordt meestal tussen de 24 en de 96 uur (= 1 à 4 dagen) na een operatie gebruikt. Dit is geen vaste regel. Er wordt altijd rekening gehouden met de noden van de patiënt(e). De pijnpomp wordt verwijderd als de pijn onder controle is. Na het wegnemen van de pijnpomp kan er nog steeds andere pijnmedicatie toegediend worden.

Begeleiding van de patiënt(e)

De pijnverpleegkundige komt tijdens de week dagelijks op bezoek en noteert de gegevens over de pijnstilling.

Beperkingen

De pijnpomp kan de bewegingvrijheid van de patiënt(e) beperken. Afhankelijk van het soort pomp, zal de patiënt moeten opletten met het infuus of het fijn buisje in de rug. Veel is ook afhankelijk van de ingreep dat men als patiënt(e) ondergaat.

Het is belangrijk bruuske bewegingen te vermijden, dit is belangrijk om het buisje in de rug op de juiste plaatst te houden. De positie van het buisje bepaalt in belangrijke mate de doeltreffendheid van de behandeling.

 

 

Pijntherapie AZ Sint-Lucas - Tichelrei 1 – 9000 Gent - Tel: 09.224.50.19 - Fax: 09.224.58.27 - Email: secretariaat.loge@azstlucas.be
© 2009 - 2021  Attractive Design - Webmanager